Deze winkel vereist dat javascript is ingeschakeld om sommige functies correct te laten werken.

Fabriqué avec coeur
Soutient la cause animale
Suivi GPS en tijd inbegrepen
  • Fabriqué avec coeur
  • Soutient la cause animale
  • Suivi GPS en tijd inbegrepen

Betalingsbeleid

AFDELING 1 - Betalingsverwerkers

 

Afhankelijk van valuta en land biedt ClubOcean verschillende beveiligde betalingsverwerkingsopties.

 

SECTIE 2 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en een deel of inhoud van de Service) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.


 

SECTIE 3 - LEVERING

De leveringstermijn bedraagt 7 tot 15 werkdagen vanaf de datum van verzending. Deze termijn is indicatief en stemt overeen met het gebruikelijke gemiddelde, maar kan variëren naargelang de periodes van het jaar en de lokale subtiliteiten met betrekking tot het adres van elke klant.

Tenzij anders vermeld op de Site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde Producten, verbindt CLUB OCEAN zich er in alle gevallen toe om de Producten te leveren binnen een termijn van maximaal dertig (30) dagen na het afsluiten van het contract met een Consument-klant.

Elke vertraging in de levering ten opzichte van de datum of het tijdstip dat aan de Consumentklant is meegedeeld bij zijn bestelling of, bij gebrek aan vermelding van een datum of tijdstip bij zijn bestelling, van meer dan dertig (30) dagen vanaf het sluiten van het contract, kan leiden tot de ontbinding van de verkoop op initiatief van de Consumentklant, op schriftelijk verzoek van de Consumentklant per aangetekende brief met ontvangstbewijs, indien de Verkoper, na de Verkoper te hebben aangemaand de levering uit te voeren, dit niet heeft gedaan. De Consumentklant zal dan uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de overeenkomst is ontbonden, het totaal van de betaalde bedragen terugbetaald krijgen. Deze clausule is niet van toepassing als de vertraging in de levering te wijten is aan overmacht.AFDELING4 - Juistheid van facturering en rekeninginformatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of vanaf dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van verkopers, wederverkopers of distributeurs.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en accountgegevens te verstrekken voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.